Skip to main content

ABOUT 

בחסות הוד מעלתו שייח’ מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נשיא איחוד האמירויות הערביות

הקדם-קופ 28 פסגת מנהיגי אמונה עולמית

אבו דאבי 6- 7 בנובמבר  2023

בחסות הוד מעלתו שייח’ מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נשיא איחוד האמירויות הערביות, נשיא מועצת הזקנים המוסלמית, בשיתוף עם נשיאות הוועידה ה -28 של הצדדים לאמנת המסגרת של האו”ם לשינויי אקלים (קופ 28), הכנסייה הקתולית ותוכנית הסביבה של האו”ם, יארח את ‘פסגת מנהיגי האמונה העולמית’ אשר אמורה להתקיים באבו דאבי ב -6 וב -7 בנובמבר 2023.

הפסגה נועדה לדון באחריות האתית של מנהיגים דתיים בהתמודדות עם משבר האקלים, כמו גם לחקור את שיתוף הפעולה בין דת ומדע כדי לגשר על הפער בין ראיות אמפיריות לבין תורות רוחניות. הפסגה תתמקד גם באסטרטגיות כדי לשפר את תפקידם של מנהיגים דתיים ודמויות בתרומה לצדק אקלימי תוך הדגשת דרכים לעסוק בקהילות בהשגת פיתוח בר קיימא. כמו כן, מטרתה לרתום ולקיים את החוכמה הקולקטיבית ואת ההשפעה המשמעותית של מנהיגים דתיים, להעלאת המודעות לשינויי האקלים ולהנחלת תחושת אחריות והכרח דחוף בקרב מדינות, מוסדות ויחידים, במטרה הסופית להוביל דרך מהירה לעבר צדק אקלימי.

הפסגה תכלול גם קבוצה מגוונת של משתתפים ברמה גבוהה, כולל נציגי אמונה ומנהיגים מרקעים דתיים שונים, יחד עם חוקרים בולטים, הוגים, פעילי נוער משפיעים ונשים בעלות השפעה ומנהיגים ילידים, כמו גם דמויות בולטות מהמגזר הפרטי. זה קורה עם המזכיר הכללי של האו”ם ומספר נציגים של ארגונים בינלאומיים.

סדר היום של הכנס

הדוברים

ההצהרה הסופית של הכנס

אודות מועצת הזקנים המוסלמית (מ.ז.מ)

מועצת הזקנים המוסלמית היא ארגון בינלאומי עצמאי שהוקם ב-21 ברמדאן 1445 לפי לוח שנה היג’רית המתאים ל-11 באוקטובר 2014. המועצה שואפת לקדם שלום בקרב מוסלמים ולא מוסלמים ולהפיץ ולשפר את ערכי הסובלנות, הדיאלוג והדו-קיום, ובראשותו עומד ד”ר אחמד אל-טייב, האימאם הגדול של אל-אזהר. המועצה כוללת קבוצה של חוקרים מוסלמים, מומחים ומנהיגים הידועים בחוכמה, צדק, עצמאות ומתינות.

ביתן האמונה ב קופ 28:

פסגת מנהיגי האמונה העולמית אמורה להציג המלצות בפני הנשיא המיועד ל-קופ 28, ד”ר סולטן אל ג’אבר, להציג בפני מנהיגים גלובליים ב-קופ 28, אשר תתארח על ידי איחוד האמ-ירויות הערביות בין התאריכים 30 בנובמבר עד 12 בדצמבר 2023.

מועצת הזקנים המוסלמית, בשיתוף עם נשיאותו של קופ 28, תוכנית הסביבה של האו”ם והכנסייה הקתולית, תארגן את ‘ביתן האמונה’ אשר אמור להתקיים לראשונה בתולדות ועידת הצדדים. הביתן ישמש פלטפורמה עולמית להשתתפות דתית ולדיאלוג בין-דתי, שמטרתו לנקוט באמצעים יעילים יותר לטיפול במשבר האקלים על ידי שילוב סמלים ומנהיגים דתיים בתוכניות להתמודדות עם אתגרים גלובליים, כולל השגת צדק סביבתי.

מסמך האחווה האנושית

ב-4 בפברואר 2019, האפיפיור פרנסיס והאימאם הגדול של אל-אזהר אחמד אל-טייב תפסו את תשומת הלב של העולם כאשר הם נפגשו באבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות כדי לחתום על המסמך של אחווה אנושית – הצהרה משותפת הקוראת לשלום בין כל האנשים בעולם. נולד מתוך ידידות אחים בין שתי הדמויות הדתיות הגדולות, המסמך מספק שרטוט

לתרבות של דיאלוג ושיתוף פעולה בין דתות. ההכרזה נועדה לשמש מדריך לדורות הבאים לקידום תרבות של כבוד הדדי, מתוך הכרה בכך שכולנו בני משפחה אנושית אחת.

Close Menu

Under the gracious patronage of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, the Muslim Council of Elders, in collaboration with the Presidency of the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28), the Catholic Church, and the United Nations Environment Programme, will host the ‘Global Faith Leaders Summit’ which is scheduled to take place in Abu Dhabi on November 6 and 7.